Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α. προς πολίτες

Πηγή: efka.gov.gr Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.» προσφέρει στους πολίτες τις παρακάτω δυνατότητες: Να Υποβάλουν στο ΚΕ.Π.Α. Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α. Να παρακολουθούν την πορεία αιτήματος που έχουν ήδη υποβάλει στο ΚΕ.Π.Α. (είτε η υποβολή έγινε σε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ) Να ενημερώνονται για […]

Ε.Α.Τ.Α.: Πρόσκληση για αίτηση στο Πιλοτικό πρόγραμμα διανομής αλληλέγγυων πακέτων διατροφής για πολίτες με αναπηρία 67% και άνω Δήμου Αθηναίων

Πηγή: www.esamea.gr Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί πολίτες με ποσοστό εν ισχύ πιστοποιημένης αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ανεξαρτήτως είδους (κινητική, αισθητηριακή, ψυχική, νοητική ή άλλη) και ηλικίας, […]