Πηγή: efka.gov.gr

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α.» προσφέρει στους πολίτες τις παρακάτω δυνατότητες:

Να Υποβάλουν στο ΚΕ.Π.Α. Αίτημα Αξιολόγησης για Πιστοποίηση Αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.

Να παρακολουθούν την πορεία αιτήματος που έχουν ήδη υποβάλει στο ΚΕ.Π.Α. (είτε η υποβολή έγινε σε Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., είτε μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, είτε μέσω του ΟΠΕΚΑ)

Να ενημερώνονται για την Ημερομηνία εξέτασης τους από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

Να ενημερώνονται για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας και να το παραλάβουν

Να υποβάλουν ένσταση κατά Αποτελέσματος Γνωστοποίησης Αναπηρίας

Να δώσουν εντολή να κοινοποιηθεί το Αποτέλεσμα

Γνωστοποίησης Αναπηρίας που τους αφορά σε φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τη δυνατότητα αυτή

Για περισσότερες πληροφορίες και είσοδο στην υπηρεσία μεταβείτε στον σύνδεσμο https://www.efka.gov.gr/el/elektronikes-yperesies-kepa-0?fbclid=IwAR0PGE1mM5fF83A193k3w8RRdNBF7TwltC4rOPS6IzVkkmZDYU6j6afUF0U