Επικοινωνούμε αποτελεσματικά: Πάρε την ευθύνη για την Ζωή σου

Της Έφης Σίμου, Αν. Καθηγήτριας Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη Δημόσια Υγεία. Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας. Σχολή Δημόσιας Υγείας. ΠΑΔΑ

H επικοινωνία είναι βασική παράμετρος σε κάθε δυνατή σχέση και η αποτελεσματική επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή είναι το κλειδί για την ποιοτική φροντίδα, την ικανοποίηση γιατρών και ασθενών.

Η καλή επικοινωνία είναι επίσης απαραίτητη για την ενημερωμένη συγκατάθεση και την αποτελεσματική συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων, όσο και ένα μέσο για την αποφυγή λαθών στη διάγνωση, για τη αποτελεσματική διαχείριση των συμπτωμάτων και της αυτοφροντίδας των ασθενών.

Επιπλέον, η επικοινωνία με επίκεντρο τον ασθενή είναι ηθικά και κοινωνικά σημαντική και μπορεί να οδηγήσει στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ένας καλά ενημερωμένος ασθενής είναι καλύτερος ασθενής. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και συμμετέχουν στη λήψη της κλινικής απόφασης έχουν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η ειλικρινής συζήτηση με τον γιατρό και άλλους επαγγελματίες υγείας μπορεί να λυτρώσει από την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια της ασθένειας και να γκρεμίσει το τείχος της ασυνεννοησίας, με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι, όταν απαιτείται να πλοηγηθούμε σε ένα πολύπλοκο και κατακερματισμένο υγειονομικό σύστημα.

Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε μια συγκλονιστική αλήθεια: από τη στιγμή που ο ασθενής φεύγει από το γραφείο του γιατρού ή το νοσοκομείο, είναι στο σπίτι του μόνος ή με την οικογένεια του, η οποία επίσης, τις περισσότερες φορές, στερείται εξειδικευμένων γνώσεων.

Θα πρέπει, λοιπόν, οι ασθενείς να ενθαρρύνονται να κάνουν  τις σωστές ερωτήσεις και να εκφράσουν ελεύθερα τις απορίες, τις ανησυχίες και τα συναισθήματά τους, ώστε όταν μείνουν μακριά από τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, να μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους και αποτελεσματικά την ασθένεια.

Στόχος της εκστρατείας ενημέρωσης για την επικοινωνία γιατρού- ασθενούς και τη συμμετοχή των ασθενών στη λήψη αποφάσεων «MedandMe» είναι η ενημέρωση, τόσο των επαγγελματιών υγείας, όσο και των ασθενών για την καθοριστική επίδραση της αποτελεσματικής επικοινωνίας, στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά κυρίως στην έκβαση του θεραπευτικού αποτελέσματος, στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, καθώς και στη μείωση των δικαστικών προσφυγών και της δυσαρέσκειας από το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

H ΠΟΑμΣΚΠ συνεργάζεται και υποστηρίζει την εκστρατεία ενημέρωσης Med & me καθώς πρεσβεύει πως η άποψη του ασθενούς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους επαγγελματίες υγείας, και τους Φορείς χάραξης πολιτικής υγείας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ενημερωθείτε και μάθετε περισσότερα στο https://medandme.gr/