Επικαιροποιημένες συμβουλές της MSIF για τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τα εμβόλια κατά του COVID-19

Πηγή: msif.org Στις 18 Μαρτίου, η Διεθνής Ομοσπονδία Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MSIF) δημοσίευσε επικαιροποιημένες συμβουλές για τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για 5 τύπους εμβολίων. Για διευκόλυνσή σας, και με την ευγενική συνδρομή της Ομάδας του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Β Νευρολογικής Κλινικής ΑΧΕΠΑ, μεταφράσαμε στα Ελληνικά τις πληροφορίες που αφορούν τον […]