«Η διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης μέσα στην Πανδημία» – Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ

Δείτε το βίντεο με την παρουσίαση του κ. Νικόλαου Γρηγοριάδη – Καθηγητή Νευρολογίας ΑΠΘ «Η διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης μέσα στην Πανδημία» στα πλαίσια της Ημερίδας της ΠΟΑμΣΚΠ που πραγματοποιήθηκε στις 20.02.2021.

Video – update global COVID-19 advice for people with MS

New global COVID-19 advice for people with MS Source: Multiple Sclerosis International Federation https://www.msif.org/news/2020/10/23/… Having MS does not seem to put people at an increased risk of either contracting COVID-19 or of developing a more severe case. However, the latest evidence shows that certain groups of people with MS are at a greater risk of […]