προσβασιμότητα

Είδος:
Περιγραφή:

Η ιστοσελίδα Accessible dream περιέχει πληροφορίες για τον προσβάσιμο τουρισμό. Αναφέρονται σε ξεχωριστές κατηγορίες οι παραλίες, τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και οι χώροι ψυχαγωγίας που είναι προσβάσιμοι σε άτομα με κινητικά προβλήματα.
 

Ιστοσελίδα: https://www.accessibledream.com/