Φαρμακευτικές εταιρείες

'Ονομα: Φαρμακευτικές εταιρείες
Περιγραφή:

Φαρμακευτικές εταιρείες

 

ARITI A.E. (Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών)  |  210 80 02 650

BAYER ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (Γραμμή Υποστήριξης Ασθενών)  |  210 67 93 901

COLOPLAST (Γραμμή Υποστήριξης Προϊόντων Διαχείρισης Ούρων & Κατακλίσεων)  |  800 11 42 042

GENESIS PHARMA (Γραμμή Φαρμακοεπαγρύπνισης) 210 87 71 522  |  210 87 71 587

MERCK Α.Ε. 811 44 44 22 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 04 610 (για κλήσεις από κινητό)

MYLAN N.V.  |  210 9891777

NOVARTIS HELLAS Γενικές πληροφορίες - 210 28 11 712

Τηλέφωνο εκτός ωρών γραφείου - 210 28 28 812

Τηλέφωνο Παραπόνων - 800 11 28 111  |  Ανεπιθύμητων ενεργειών - 210 28 97 047  και 210 28 97 220  |  210 28 97 062

SANOFI ANENTIS (Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών και Ασθενών)  |  210 90 01 600

TEVA (Γραμμή Εξυπηρέτησης Ασθενών)  |  216 80 01 460

ROCHE (Hellas) AE  |  210 61 66 100