ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΟΦ (για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων)

'Ονομα: ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΟΦ (για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων)
Είδος:
Περιγραφή:

ΕΟΦ – Κίτρινη κάρτα

Τι είναι η κίτρινη κάρτα;

Η κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Οι Eπαγγελματίες Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) και οι Aσθενείς έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Εάν είστε Eπαγγελματίας Yγείας ή Aσθενής, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας https://kitrinikarta.eof.gr/

Εκτυπώστε την Κίτρινη Κάρτα και αποστείλατε την με fax στον ΕΟΦ (210 6549585) http://www.eof.gr/assets/KITRINI_KARTA.pdf

Εναλλακτικά μπορείτε να ζητήσετε την Κίτρινη Κάρτα σε έντυπη μορφή απευθυνόμενοι στον ΕΟΦ (Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, Μεσογείων 284, 155 62 ΑΘΗΝΑ ή στα τηλ. 213 2040380 και 213 2040337, Fax 210 6549585).

Αντίγραφο της Κίτρινη Κάρτας υπάρχει και στο Εθνικό Συνταγολόγιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κίτρινη Κάρτα και την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, πατήστε εδώ.