ΕΚΑ – Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

'Ονομα: ΕΚΑ – Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
Περιγραφή:

Ιατρείο για την ΣΚΠ
Μονάδα Νευρογενούς Ουροδόχου Κύστεως
Ιατρείο Διαταραχών Μυϊκού Τόνου - Σπαστικότητας
Ιατρείο Σεξουαλικής Αποκατάστασης & Γονιμότητας Παραπληγικών

Τηλέφωνο: 2132015193