Π. Φάληρο 06/03/2024

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ)
με χαρά σας ανακοινώσει την έναρξη του νέου προγράμματος εκπαίδευσης
μελών Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) συλλόγων ασθενών, με τη συνεργασία
και την υποστήριξη της Novartis Hellas και Easy Education.

Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενίσχυση των δεξιοτήτων
και των γνώσεων των μελών ΔΣ συλλόγων ασθενών, προκειμένου να
αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να στηρίξουν το έργο του
εκάστοτε συλλόγου- μέλος στο οποίο ανήκουν.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις
και εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να προσφέρουν ακόμα πιο
αποτελεσματική υποστήριξη στα μέλη των συλλόγων ασθενών.

Επιπλέον, το πρόγραμμα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη δικτύωση
και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, ενθαρρύνοντας τη
δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου υποστήριξης και συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά και μέσω ασύγχρονης
εκπαίδευσης, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της Easy Education.

Με την ευγενική χορηγία,