Σήμερα η MS International Federation (MSIF) ανακοίνωσε πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας World Health Organization πρόσθεσε τρεις νοσοτροποποιητικές θεραπείες (DMTs) για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) στη λίστα Βασικών Φαρμάκων του!

Αυτό είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ βήμα προς τα εμπρός για τη βελτίωση της πρόσβασης σε θεραπείες ΠΣ για άτομα σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε θεραπείες της πάθησης.

Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω όταν πρόκειται για υγειονομική περίθαλψη!

Διαβάστε το σχετικό άρθρο WHO’s decision brings hope to people with MS worldwide – MS International Federation (msif.org)