Ως σπαστικότητα αναφέρεται κυρίως η δυσκαμψία και οι ακούσιοι μυϊκοί σπασμοί που επηρεάζουν την λειτουργικότητα του ατόμου.

Η σπαστικότητα είναι ένα ενοχλητικό, επώδυνο και εξουθενωτικό σύμπτωμα της ΠΣ που μπορεί να επηρεάζει την καθημερινότητα, την εργασία και τις σχέσεις του ατόμου καθώς έχει επιπτώσεις στην κινητικότητα του.

Υπάρχουν διαθέσιμες πολλές αποτελεσματικές επιλογές για την αντιμετώπιση της σπαστικότητας όπως φαρμακευτικές αγωγές, συνεδρίες άσκησης και αποκατάστασης και αρκετές άλλες. Η έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας όπως νευρολόγους και φυσίατρους μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των μακροχρόνιων συνεπειών της σπαστικότητας.

Η ΠΟΑμΣΚΠ ευχαριστεί θερμά την Roche Hellas για την ευγενική χορηγία της προκειμένου να δημιουργηθεί η σειρά ενημερωτικών βίντεο με θέμα «Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 5 συνήθη συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης;»