Δελτίο Τύπου

20 Φεβρουαρίου 2023

 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή στην ΠΟΑμΣΚΠ

 

Το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) και ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΑμΣΚΠ:

Πρόεδρος                                                                       Μόιρα Τζίτζικα

Αντιπρόεδρος                                                                Μάριος Παχτσαλίδης

Γενική Γραμματέας                                                        Μαρία Κούτσικου

Ταμίας                                                                             Βασίλης Κελεσίδης

Σύμβουλος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων                Αλίκη Βρυεννίου

Εκπρόσωπος Νέων                                                      Σταμάτης Κλουμάσης

Mέλος                                                                             Βασίλης Γεώργος

Μέλος                                                                             Βασιλική  Μαράκα

Μέλος                                                                             Βασίλης Τσιάρας

 

Σύσταση Εξελεγκτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος                Γεωργία Λαύκα

Γραμματέας             Κοκούρης Μάριο

Μέλος                       Σαλή Μαρίνα

 

Δ.Τ. 20.02.2023- ΝΕΟ Δ.Σ. ΠΟΑμΣΚΠ (2)