Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σας καλεί να παραβρεθείτε στην 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων της ΠΟΑμΣΚΠ, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αττικής, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., με τα ακόλουθα  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 

1)         Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με την όλη δράση του κατά το 2022 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1α)

2)         Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1β)

3)         Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού για το 2022, και του προϋπολογισμού για το 2023 (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1γ)

4)         Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό 2023

5)         Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΠΟΑμΣΚΠ

6)         Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα αδρανή Σωματεία-μέλη της ΠΟΑμΣΚΠ

7)         Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΟΑμΣΚΠ (εκλογή εφορευτικής επιτροπής, ψηφοφορία για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.) (Τροπ. Καταστατικό άρθρα 15 & 16)

 

Η Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό της ΠΟΑμΣΚΠ, έχει  απαρτία όταν είναι παρόντες  τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων των σωματείων τακτικών μελών και τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΟΑμΣΚΠ.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 16:00 του Σαββάτου  18.02.2023.

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων τους στην ΠΟΑμΣΚΠ και να φροντίσουν να λάβουν την πρόσκληση εγκαίρως.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλική Μαράκα                       Μαρία Μαμαλάκη

Πρόεδρος                                Γεν. Γραμματέας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 13η Ετήσια Τακτική Γ Σ ΠΟΑμΣΚΠ – 18.02.2023