Πηγή: www.healthpharma.gr

«Φρένο» στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος βάζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με το μητρώο μελών του, που είναι διαθέσιμο online, όπου όλοι οι πολίτες δίχως εγγραφή μπορούν να ελέγξουν αν ο γιατρός τους διαθέτει όλα τα νόμιμα για την άσκηση του επαγγέλματος.

«Φρένο» στην αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος βάζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), με το μητρώο μελών του, που είναι διαθέσιμο online, όπου όλοι οι πολίτες δίχως εγγραφή μπορούν να ελέγξουν αν ο γιατρός τους διαθέτει όλα τα νόμιμα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Πρόκειται για μία ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι ενταγμένη στην ιστοσελίδα του ΠΙΣ και μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να εντοπίσουν όποιον από τους 64.510 γιατρούς όλης της χώρας επιθυμούν.

Το ψηφιακό σύστημα υλοποιήθηκε πρόσφατα και μετά από τα φαινόμενα αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος από πρόσωπα που ουδεμία σχέση είχαν με την ιατρική, αλλά δήλωναν γιατροί, όπως ο «δρ Θάνατος» και η πρόσφατη περίπτωση με τους δήθεν νευρολόγους εξειδικευμένους στη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί πολίτες, αλλά και να χάσουν χιλιάδες ευρώ.

Ψηφιακό μητρώο
Στο ψηφιακό μητρώο του ΠΙΣ οι πολίτες θα μπορούν να βρίσκουν το όνομα του γιατρού που τους ενδιαφέρει, την ειδικότητά του αλλά και τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να διαπιστώνουν εάν ένα πρόσωπο που δηλώνει ότι κατέχει την ιατρική ιδιότητα είναι πράγματι ιατρός.

Αν κάποιος δεν βρίσκεται στη λίστα του ΠΙΣ, δεν είναι νόμιμος γιατρός και ενδέχεται να είναι γιατρός-μαϊμού.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι θα πράττει πάντοτε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να διαφυλαχτούν τα δικαιώματά τους, αλλά και η ορθή πρόσβασή τους στο ιατρικό προσωπικό της χώρας.

Παράνομος ο γιατρός που δεν είναι εγγεγραμμένος σε Σύλλογο
Για να ασκήσει το επάγγελμα ένας γιατρός που έχει πάρει το πτυχίο του, θα πρέπει να πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι άδειες αυτές μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια δίνονταν από τις νομαρχίες.

Ετσι, μπορούσε ο κάθε πτυχιούχος να καταθέσει τα χαρτιά του σε οποιαδήποτε νομαρχία, οπότε δεν υπήρχε κανένας έλεγχος.

Πλέον, οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από τον ΠΙΣ, ύστερα από έλεγχο γνησιότητας του πτυχίου, είτε αυτό είναι από ελληνικό είτε από πανεπιστήμιο χώρας του εξωτερικού.

Μάλιστα, ο ΠΙΣ είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για την έκδοση του τίτλου ιατρικής ειδικότητας, έπειτα από εξετάσεις που οργανώνει τέσσερις φορές τον χρόνο.

Διαβάστε το άρθρο στον σύνδεσμο:

Με ένα κλικ μπορούμε να μάθουμε εάν ο γιατρός είναι… «μαϊμού» (healthpharma.gr)