Έρευνα 2023 για τα άτομα με αναπηρία και τις καταστροφές

Αυτή η έρευνα έχει σχεδιαστεί να απαντηθεί από άτομα με αναπηρία ή φροντιστές για να
μοιραστούν την εμπειρία τους ζώντας σε περιοχές επιρρεπείς σε καταστροφές.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται σε ατομικό επίπεδο και αποβλέπει στην αποτύπωση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τις καταστροφές, με στόχο τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών.

Το ερωτηματολόγιο είναι στα Αγγλικά και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://forms.office.com/e/BEZ0WWMsB4

Η προθεσμία υποβολής του ερωτηματολογίου είναι η Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί τη 10ετή συνέχεια μιας έρευνας του 2013 που διεξήχθη από το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση Κινδύνου Καταστροφών (UNDRR, τότε ονομαζόμενη UNISDR), για να εξακριβωθούν οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε σχέση με τις καταστροφές.

Σε αυτή τη νέα έρευνα, το UNDRR καλεί και πάλι τα άτομα με αναπηρία και άλλα μέλη της κοινωνίας να εκφράσουν τις ανησυχίες, τις ανάγκες και τις συστάσεις τους.