Αγαπητοί φίλοι,
 
Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να συμμετάσχετε στην έρευνα, η οποία διεξάγεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών.
 
Η έρευνα έχει ως στόχο να εντοπίσει το κοινωνικό στίγμα για τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση, τους συζύγους, τους συγγενείς, τους φίλους και φροντιστές τους καθώς και την αντιμετώπιση της δυσφορίας αυτών στην Ελλάδα.
 
Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη, εθελοντική και εμπιστευτική.
 
Δε συλλέγονται προσωπικές ή αναγνωριστικές πληροφορίες και όλα τα δεδομένα θα αναλυθούν συνολικά.
 
Στην περίπτωση που κάποιος είναι άτομο με Πολλαπλή Σκλήρυνση αλλά και σύζυγος ή συγγενής ή φίλος ατόμου με Πολλαπλή Σκλήρυνση μπορεί να επιλέξει μία από τις δύο ιδιότητες για να το απαντήσει.
 
Σας προωθούμε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου παρακάτω:
 
 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη βοήθειά σας!
 
Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη!