Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τιμά κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας του 2022, που ορίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας, είναι «Κάντε την ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα».

Σε κάποια περίοδο της ζωής μας μπορεί να βιώσουμε προβλήματα ψυχικής υγείας ή να συναντήσουμε στο οικογενειακό, επαγγελματικό ή κοινωνικό μας περιβάλλον άτομα που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Πρέπει να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ώστε να αποτρέψουμε την ψυχική ασθένεια – ως άτομα και ως κοινωνία. Αυτό μπορεί να συμβεί με την μείωση των παραγόντων που αποτελούν κίνδυνο για την ψυχική υγεία των ανθρώπων,  και παράλληλα με την ενίσχυση εκείνων που την προστατεύουν.

Δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για την ευημερία των ανθρώπων ενδυναμώνουμε την κοινωνία απέναντι ψυχικές παθήσεις.

Όμως η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι επίσης μια ευκαιρία να μιλήσουμε για την ψυχική υγεία γενικά, πώς να τη φροντίζουμε, πως να μιλάμε ανοιχτά για αυτή και να λαμβάνουμε βοήθεια αν δυσκολευόμαστε. Είναι εξίσου σημαντικό να μην στιγματίζουμε, ούτε να περιθωριοποιούμε τα άτομα που υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες. Η αγάπη και η υποστήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής μας υγείας κι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία και την Κοινωνία.

«Make mental health and wellbeing for all a global priority».