Η Ευρωπαϊκή ημέρα φροντιστών (European Carers Day) έχει στόχο να συντονίσει και να προωθήσει τις εθνικές προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα των φροντιστών σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Φροντιστών θα επικεντρωθεί στην ισότητα των φύλων και θα εργαστεί για μια δίκαιη και κοινή προσέγγιση στις ευθύνες φροντίδας.

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (European Institute for Gender Equality’s – EIGEs) δείχνει πως η άνιση κατανομή της φροντίδας και των οικιακών ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών παραμένει ένας από τους πιο προβληματικούς τομείς στην ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων.

Οι εργαζόμενες γυναίκες ξοδεύουν κατά μέσο όρο 22 ώρες την εβδομάδα σε απλήρωτη εργασία, ενώ οι εργαζόμενοι άντρες λιγότερες από 10 ώρες και η ζήτηση για χρόνο φροντίδας αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Αυτό έχει σαφή αρνητικό αντίκτυπο στις ευκαιρίες απασχόλησης και τις ώρες εργασίας των γυναικών, με τις μακροχρόνιες ευθύνες περίθαλψης να τείνουν να επιδεινώνουν τις μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων.

Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν δυσανάλογα μεγαλύτερο βάρος στη συναισθηματική και ψυχική τους υγεία από τους άνδρες φροντιστές (54% και 46%, αντίστοιχα), και περισσότερες γυναίκες από άντρες συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι ψυχικοί πόροι και ευεξία (54% και 46%, αντίστοιχα).

Χρειάζεται η λήψη περισσότερων και βελτιωμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του χάσματος της ισότητας των φύλων στη φροντίδα, που να υποστηρίζουν την άτυπη φροντίδα και να διασφαλίζουν ότι η φροντίδα μπορεί να συνδυαστεί με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Πηγή: https://eurocarers.org/ecd/

#europeancarersday2022
#poamskp
#ParientsAndCarers