Η κα Μόιρα Τζίτζικα στο βίντεο του Ψ² εξηγεί τι ορίζουμε ως σεξουαλικότητα και πως προσεγγίζεται η αναπηρία. Επιπλέον, συζητήθηκε το πως επιτρέπεται κοινωνικά η έκφραση της σεξουαλικότητας σε ένα άτομο με αναπηρία,  πως οι μορφές μιας χρόνιας νόσου ή αναπηρίας δυσκολεύουν την ανάπτυξη και την έκφραση της σεξουαλικότητας και τέλος, σε ποια προγράμματα αποκατάστασης μπορεί κανείς να απευθυνθεί.