17 Σεπτεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών – World Patient Safety Day 2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών είναι μία από τις παγκόσμιες ημέρες δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) Στόχοι της είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση του κοινού, να ενισχύσει την παγκόσμια κατανόηση και να εργαστεί για την παγκόσμια αλληλεγγύη και δράση για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και τη μείωση της βλάβης των ασθενών.

Κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο, κάποια στιγμή στη ζωή του, θα πάρει φάρμακα για την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών. Ωστόσο, τα φάρμακα μερικές φορές προκαλούν σοβαρή βλάβη εάν αποθηκεύονται εσφαλμένα ή εάν συνταγογραφούνται, διανέμονται, χορηγούνται και παρακολουθούνται ανεπαρκώς. Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής.

Γι αυτό τον λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) επέλεξε ως θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών 2022 την «Ασφάλεια των φαρμάκων» με το σύνθημα «Φάρμακα χωρίς βλάβη».

Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών 2022:

• Να αυξήσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την επιβάρυνση από τις βλάβες που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή και να υποστηρίξει την επείγουσα δράση για τη βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων

• Να εντάξει βασικούς εταίρους στις προσπάθειες πρόληψης σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής και μείωσης της βλάβης που σχετίζεται με τη φαρμακευτική αγωγή

• Να ενδυναμώσει τους ασθενείς και τις οικογένειες να συμμετέχουν ενεργά στην ασφαλή χρήση φαρμάκων

• Να κλιμακώσει την εφαρμογή της Παγκόσμιας Πρόκλησης για την Ασφάλεια των Ασθενών του Π.Ο.Υ. «Φάρμακα χωρίς βλάβη»

Υπενθυμίζουμε πως η Κίτρινη Κάρτα του ΕΟΦ είναι σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Οι επαγγελματίες υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) και οι ασθενείς έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο θα εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και εμβολίων ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους μέσω των διαδικασιών Φαρμακοεπαγρύπνησης

Η επιτυχία του θεσμού της Κίτρινης Κάρτας στηρίζεται στην ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών/καταναλωτών, στη θέληση και τον ζήλο τους να γνωστοποιούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Κάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική.

Μπορείτε να μπείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή https://www.kitrinikarta.gr/ για την απευθείας αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ.

*Σημαντικό: Οι πολίτες οι οποίοι έχουν συμπτώματα που θεωρούν ότι οφείλονται σε φάρμακο ή εμβόλιο θα πρέπει να απευθύνονται στον ιατρό τους για ιατρικές συμβουλές και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

#MedicationSafety #WorldPatientSafetyDay2022