?Το 21o Ετήσιο Συνέδριο Β΄Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης θα διεξαχθεί
?στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου
?στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας με θέμα
«Η Ιατρική Αποκατάσταση ως Βασικός Πυλώνας στη ∆ιεπιστημονική Αντιμετώπιση Ασθενών με Νευρολογικά Νοσήματα»

Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο:

https://www.nrc-bprm.gr/home?fbclid=IwAR1nW03WpNebiu7W1zgbpRB06y6DIvryWfLxqI5gwYedIEjuOOFw3mDwz28