Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έχει καταρτίσει ερωτηματολόγιο με σκοπό τη μελέτη της χρήσης των υπηρεσιών υγείας για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) και την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) σε αυτήν.

Σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTpGV0zUUZQLvTvt0ks6RhwaJTap-cFAvkT47ExxTMg1vW1Q/viewform?fbclid=IwAR1V22NbdsB_yWEjr4CQqpPdob4OcVPgv-8KMK1KFbYxN1wf0mDXymmjsuQ

Οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς και θα βοηθήσουν στη βελτίωση της απόκρισης της ιατρικής κοινότητας στο πεδίο του COVID-19 και σε σχέση με τα άτομα με ΠΣ.
Παρακαλούμε για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ανταπόκρισή σας σε αυτήν την πρόσκληση προκειμένου να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα.