Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (migration.gov.gr) δημιούργησε σελίδα πληροφόρησης για εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία. Οι πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Ουκρανικά.

Οι πληροφορίες έχουν ταξινομηθεί στις εξής κατηγορίες:

Προσωρινή προστασία

Στέγαση

Εκπαίδευση

Ψυχοκοινωνική προστασία

Οι απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις απαντούν σε θέματα που αφορούν τις διαδικασίες και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως το Υπουργείο Υγείας με την εγκύκλιο Α.Π. Γ2δ/Γ.Π.οικ.17033, ΑΔΑ: 6ΥΟ0465ΦΥΟ-7ΕΕ τα άτομα από την Ουκρανία έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, δημοτικά ιατρεία, δομές πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και Ιδρύματα Αποκατάστασης και Κοινωνικής Φροντίδας για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις απλώς με την επίδειξη του διαβατηρίου  ή του σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που έλαβε το άτομο κατά την είσοδό του στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:

Πληροφορίες για Εκτοπισθέντα Άτομα από την Ουκρανία | Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (migration.gov.gr)

Επικοινωνία – Πληροφορίες