Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα δικαιώματα των ασθενών διακηρύσσει τα 14 βασικά δικαιώματα των ασθενών που διασφαλίζουν την προστασία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας για όλους τους πολίτες κι αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

1. Δικαίωμα της πρόληψης Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν υπηρεσίες που αφορούν την αποφυγή νοσημάτων και ασθενειών

2. Δικαίωμα της πρόσβασης Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις

3. Δικαίωμα της πληροφόρησης Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα της πρόσβασης σε κάθε είδος πληροφορίας που αφορά την κατάσταση της υγείας τους, τις υπηρεσίες υγείας και τις θεραπευτικές επιλογές τους

4. Δικαίωμα της συγκατάθεσης Οι ασθενείς μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους μετά από έγκυρη, έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση

5. Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής Ελεύθερη επιλογή επαγγελματιών υγείας, θεραπευτικών διαδικασιών και υπηρεσιών υγείας κατόπιν έγκυρης και επαρκούς πληροφόρησης.

6. Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας Το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά δεδομένα του ασθενή αφορά τόσο την κατάσταση της υγείας του όσο και τις διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες κι εξετάσεις, τις ιατρικές επισκέψεις και πράξεις

7. Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς

8. Δικαίωμα της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας

9. Δικαίωμα της ασφάλειας Τήρηση υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας στη λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, στις ιατρικές πράξεις και θεραπείες.

10. Δικαίωμα της καινοτομίας Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες/ υπηρεσίες/θεραπείες διεθνών προδιαγραφών

11. Δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου και της ταλαιπωρίας

12. Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας Με διαγνωστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες κατά το δυνατόν στις ανάγκες του ατόμου

13. Δικαίωμα έκφρασης παραπόνων Όποιος έχει υποστεί ζημία έχει δικαίωμα να εκφράσει τα παράπονά του καθώς και να λαμβάνει απάντηση σε αυτά

14. Δικαίωμα αποζημίωσης Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση για φυσική, ηθική ή ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα κάποιας θεραπείας

#EuropeanPatientsRightsDay