Εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με την χορήγηση ΦΥΚ από Ιδιωτικά Φαρμακεία για την περίοδο του Πάσχα

Συγκεκριμένα, κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα και λόγω αδυναμίας ορισμένων φαρμακευτικών και μεταφορικών εταιρειών, η διεκπεραίωση αιτημάτων για χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από ιδιωτικά φαρμακεία που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή σύμφωνα με τον Πίνακα που αναφέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Δείτε την ανακοίνωση στον σύνδεσμο:

https://eopyyfiles.blob.core.windows.net/eopyysite/ArticleFiles/3d8dffe7-e6e9-485b-a76c-5947cd2369f5/bbbe17a0-6f9c-4052-8996-8f3afcb60f2d.pdf

ή σε μορφή pdf ΕΓΚ. ΕΟΠΥΥ ΦΥΚ 12.04.2022