Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σας καλεί να παραβρεθείτε στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων της ΠΟΑμΣΚΠ, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ., με τα ακόλουθα  Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Λογοδοσία του Δ.Σ. σχετικά με την όλη δράση του κατά το 2021 και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1α)

2) Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και ψηφοφορία για την έγκριση αυτής και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1β)

3) Έγκριση του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού για το 2021, και του προϋπολογισμού για το 2022 (Τροπ. Καταστατικό άρθρο 12 παρ.Β1γ)

4) Ενημέρωση για τον Προγραμματισμό 2022

 

Οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των σωματείων τους στην ΠΟΑμΣΚΠ και να φροντίσουν να λάβουν την πρόσκληση εγκαίρως.

 

Παρακαλείστε έως την  Παρασκευή  25 Φεβρουαρίου  2022 να επιβεβαιώσετε την παρουσία των αντιπροσώπων σας στην Γενική Συνέλευση, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση poamskp@otenet.gr, με αποστολή των ονομάτων των  αντιπροσώπων των σωματείων σας που θα παραστούν στην  Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της ΠΟΑμΣΚΠ και την διεύθυνση email τους από την οποία θα συνδεθούν για να παραστούν στην Γ.Σ.

Περισσότερες οδηγίες για την σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις διαδικασίες της διαδικτυακής Γ.Σ. θα δοθούν εγκαίρως σε όλους τους αντιπροσώπους με νέο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Βασιλική Μαράκα                                                          Μαρία Μαμαλάκη

  Η Πρόεδρος                                                               Η Γενική Γραμματέας