Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια, αυτοάνοση, νευρολογική πάθηση. Κάθε άτομο με ΠΣ βιώνει ποικίλα νευρολογικά συμπτώματα, διαφορετικά σε μορφή, ένταση και συχνότητα από άλλους συνασθενείς.

Η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπευτικής αγωγής αποτελούν τα θεμέλια για την διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Μην αμελείς τα συμπτώματα! Επικοινώνησε με έναν γιατρό σήμερα!