Η κόπωση (MS Fatigue) είναι από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΠΣ).

Η κόπωση δεν είναι κούραση.

Είναι ένα αίσθημα εξάντλησης και απώλειας ενέργειας που δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης ύπνου, σκληρής δουλειάς ή έντονης προσπάθειας, ούτε έχει σχέση με την φυσική κατάσταση του ατόμου.

Επηρεάζει πολύ σοβαρά την καθημερινότητα των Ατόμων με ΠΣ καθώς η αίσθηση γενικής αδυναμίας και η επιτακτική ανάγκη για ξεκούραση σταματά κάθε δραστηριότητα του ατόμου είτε αυτή είναι η εργασία του, οι καθημερινές δουλειές ή η ενασχόληση με τα παιδιά του. Ο οικογενειακός και κοινωνικός περίγυρος, οι εργοδότες, οι επαγγελματίες υγείας ακόμη και οι υγειονομικές επιτροπές θα πρέπει να αναγνωρίσουν την εξουθενωτική επίδραση της κόπωσης στα άτομα με ΠΣ.

Η κόπωση δεν πρέπει να συγχέεται με:

τεμπελιά

έλλειψη ενδιαφέροντος

κατάθλιψη

ή νευρωτική συμπεριφορά.

Κάθε άτομο με ΠΣ που βιώνει την κόπωση εξαιτίας της ΠΣ θα πρέπει να ανακαλύψει τρόπους να μειώνει την επίδραση της στην καθημερινότητά του.

Θετικά συμβάλουν στον έλεγχο της κόπωσης:

η αναγνώριση του συμπτώματος

η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής

η εναλλαγή δραστηριότητας/ξεκούρασης

η υγιεινή διατροφή

η ιεράρχηση προτεραιοτήτων

η ευελιξία στη διαμόρφωση της καθημερινής ρουτίνας

η αποδοχή βοήθειας και στήριξης.

Η κόπωση είναι ένα αόρατο σύμπτωμα της Πολλαπλής Σκλήρυνσης με ορατές επιδράσεις στην οικογενειακή, την επαγγελματική και την κοινωνική ζωή του ατόμου με ΠΣ.