Δημοσιεύθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 6282/29.12.2021 ο νέος αναθεωρημένος  Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ).

Βρείτε το ΦΕΚ σε μορφή pdf στον σύνδεσμο ENIAIOS_PINAKAS_ANAPHRIAS Τεύχος B’ 6282 29.12.2021

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΠΠΑ