Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στην προώθηση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της ανάπτυξης και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής. Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι «Ηγεσία και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμο και βιώσιμα μετά την COVID-19.»

International Day of Persons with Disabilities

#IDPD