Η Παγκόσμια Ημέρα Χαιρετισμού (World Hello Day) καθιερώθηκε για να τονίσει την σημασία της προσωπικής επικοινωνίας για τη διατήρηση της ειρήνης. Για να συμμετάσχει κάποιος στον εορτασμό θα πρέπει να απευθύνει χαιρετισμό σε τουλάχιστον 10 άγνωστους συνανθρώπους του. Στόχος είναι η γιορτή να αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και να συντελέσει στη συμφιλίωση των ανθρώπων.

#WorldHelloDay