Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΑμΣΚΠ προς το Υπουργείο Παιδείας για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών με ΣΚΠ – ΠΣ από τις εγκυκλίους των μεταθέσεων Αρ. Πρωτ.: 144390/Ε2/11.11.2021 και Αρ. Πρωτ.: 144421/Ε2/11.11.2021.
 
Ειδικότερα, από τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης στις συγκεκριμένες εγκυκλίους (Κεφάλαιο Γ΄) έχει παραμείνει το δικαίωμα υποβολής αίτησης μόνο σε εκπαιδευτικούς με ΣΚΠ-ΠΣ που έχουν τετραπληγία/παραπληγία εξ’αιτίας της πάθησης, ενώ έχει αφαιρεθεί η αναφορά της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/2003, που επέτρεπε στους υπόλοιπους πάσχοντες εκπαιδευτικούς από ΣΚΠ-ΠΣ να ζητήσουν μετάθεση κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
 
Ευελπιστούμε πως το Υπουργείο Παιδείας θα αντιληφθεί τη σοβαρότητα του ζητήματος και θα επιδείξει την αρμόζουσα πρόνοια για τους εκπαιδευτικούς με ΣΚΠ-ΠΣ ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν στην Εκπαίδευση χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους ή να οδηγούνται σε αναγκαστική ανεργία.