Πηγή: opeka.gr
 
Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, ο ΟΠΕΚΑ έχει αναπτύξει μία σειρά από υπηρεσίες που διευκολύνουν την ενημέρωση των πολιτών και επικοινωνία τους με τον Οργανισμό.
 
Οι δυνατότητες εξυπηρέτησης για τους πολίτες είναι οι ακόλουθες:
 
Α) Ο πολίτης εξυπηρετείται με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού, τηλ.1555 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.
 
Tο κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
 
α) πιστοποιητικού εμβολιασμού,σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 9 ή
 
β) πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 ή
 
γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ3 του άρθρου 9 και
 
δ) Επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 
Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID -19 πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID -19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την προσέλευση στις Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.
 
Β) Ο πολίτης ανά πάσα στιγμή μπορεί να αναζητήσει και να βρει όλες τις πληροφορίες που αφορούν στη χορήγηση επιδομάτων, αλλά και όλων των δικαιωμάτων που έχει στη διάθεσή του σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.opeka.gr, στο www.gov.gr, έχοντας παράλληλα και τη δυνατότητα συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.
 
Γ) Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα επιδόματα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, στο τηλ. 1555, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, με ελάχιστο χρόνο αναμονής.
 
Δ) Ο πολίτης μπορεί να ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων του και να παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του, για τα επιδόματα για τα οποία έχει υποβάλλει αίτηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 
Ε) Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο ή δεν έχει πρόσβαση σε αυτό μπορεί να απευθύνεται στα Κέντρα Κοινότητας του Δήμου στον οποίον κατοικεί. Στα Κέντρα Κοινότητας μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για τα εξής επιδόματα: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, Αναπηρικά Προνοιακά Επιδόματα και Επίδομα Γέννησης. Στα ίδια Κέντρα Κοινότητας μπορεί να υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για κάθε ένα από τα αιτούμενα επιδόματα και να πληροφορηθεί για την πορεία των αιτήσεων του.
 
Ζ) Όσον αφορά στις αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών και στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνον στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
 
ΣΤ) Για τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου μπορείτε είτε να αποστείλετε σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση protokollo@opeka .gr, είτε ταχυδρομικά (Πατησίων 30,τ.κ 10170 Αθήνα),είτε να τα καταθέτετε στο πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30,τ.κ 10170 Αθήνα) ώρες λειτουργίες Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-13:00.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ