Στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 5074/02.11.2021 δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου ρυθμίζονται θέματα όπως το έργο των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α., η νέα διαδικασία αξιολόγησης αναπηρίας, οι κατηγορίες αιτημάτων, το παράβολο, η αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας, τα δικαιολογητικά, οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών κ.α.

 

Μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ σε μορφή pdf στον σύνδεσμο

ΦΕΚ Β 5074 2.11.2021 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΑ