Σε δύσκολους καιρούς η διασύνδεση, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας προσέφερε αναπηρικά αμαξίδια σε Νευρολογικές Κλινικές για την εξυπηρέτηση των ασθενών που τις επισκέπτονται.

Τα Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία της Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, η Β’ Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν» και η Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας έλαβαν από 2 αναπηρικά αναδιπλούμενα αμαξίδια για την διευκόλυνση των ασθενών των Κλινικών.

Με αυτή την μικρή προσφορά η ΠΟΑμΣΚΠ θέλησε να στηρίξει τις Νευρολογικές κλινικές για το πολύτιμο έργο τους.

Συνδεόμαστε

Μοιραζόμαστε

Προσφέρουμε