Πάρτε μέρος στην έρευνα της MS Data Alliance για την χρήση των δεδομένων Υγείας (Health Data) των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση στη συλλογή δεδομένων για την χρήση τους στην έρευνα και ανάπτυξη, την καινοτομία και την λήψη αποφάσεων πολιτικής υγείας.
 
Η σύντομη έρευνα είναι στα Αγγλικά και οι απαντήσεις είναι ανώνυμες.
 
Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα μόνο μία φορά, αλλά μπορείτε να επεξεργαστείτε τις απαντήσεις σας μέχρι να κλείσει η έρευνα στις 05 Αυγούστου 2021.
 
Ο σύνδεσμος για την έρευνα https://buff.ly/371cFM7