Το Βαρόμετρο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (MS Barometer) είναι μια συγκριτική έρευνα που συλλέγει βασικές πληροφορίες* για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (Multiple Sclerosis MS) σε 35 χώρες της Ευρώπης.

Το Βαρόμετρο χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για να παρέχει μια ακριβή εικόνα της διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Βλέπουμε προβλήματα πρόσβασης στην κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, σε ειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και κοινωνική υποστήριξη για άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση και τους φροντιστές τους σε ολόκληρη την ήπειρο. 

Στην ιστοσελίδα του MS Barometer μπορείτε να βρείτε την συγκεντρωτική αναφορά της έρευνας, να αναζητήσετε στοιχεία κάθε χώρας που συμμετείχε στην συλλογή στοιχείων αλλά και να κάνετε σύγκριση στοιχείων.

 Επισκεφτείτε το site https://msbarometer.eu/2020

*Σημείωση: τα στοιχεία συλλέχθηκαν από φορείς-μέλη της European Multiple Sclerosi Platform