Συγχαρητήρια στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ Αττικής που είναι ανάμεσα στους νικητές των EFNA GRANTS 2021 που ανακοίνωσε σήμερα η European Federation of Neurological Associations με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφάλου!

Το Πρόγραμμα του Συλλόγου με τίτλο «Πρόγραμμα διαχείρισης της Πολλαπλής Σκλήρυνσης λόγω μακροχρόνιων παρενεργειών της πανδημίας COVID-19» («MS-health management program for PwMS due to Long-term side effects of COVID-19») θα υλοποιηθεί με επιχορήγηση ποσού €2.500,00 από την EFNA στα πλαίσια χρηματοδοτήσεων έργων σχετικών με την Εξατομικευμένη Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα (Personalised Health and Social Care).

#MSAssociationOfPersonswithMS #EFNAAwards2021