Δείτε το νέο θεραπευτικό πρόγραμμα άσκησης, ειδικά διαμορφωμένο για άτομα με νευρολογικές παθήσεις όπως: Πολλαπλή Σκλήρυνση ή Σκλήρυνση κατά πλάκας, Πολυνευροπάθειες, Άνοιες – Νόσος Alzheimer, ΑΕΕ – Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια, Νόσος Parkinson κ.α. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για κινητοποίηση και ήπια ενδυνάμωση.

Δείτε το ⭐⭐⭐ και ασκηθείτε!!!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση μπορείτε να βρείτε στο site: www.msability.org

Η Dr. Βασιλική Σ. Γαροπούλου M.Sc.´s., Ph.D., P.D. είναι Καθ. Επιστήμης Ειδικής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. – Μεταδιδάκτωρ Ιατρική Σχολή A.Π.Θ.

Καθηγήτρια ΔτΠΜΣ «Νευροεπιστήμες και Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα» Ιατρική Σχολή A.Π.Θ., Καθ. Τομέα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΙΕΚ Δέλτα 360

Επ. Συνεργάτης Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών

YouTube Channel:Vasiliki Garopoulou

https://www.msability.org/post/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82?fbclid=IwAR38fApcBTwGpeY_Uo0k9PJWYb9Z1lC3Er5qfjYx1-KBm3zsSYUVCFq_vRM