Ευχαριστούμε όλους εσάς που προσφέρατε την πολύτιμη βοήθειά σας για να γιορτάσουμε κι εφέτος την Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης!!!