Η Στέλλα λέει πως ο Σύλλογος Ασθενών είναι το δεύτερο σπίτι της. Εκεί ενημερώνεται για ό,τι την απασχολεί, γνωρίζει συνασθενείς της και προσφέρει πολύτιμο εθελοντικό έργο!
 
#StellaMS #MSAssociations #HFoPwMS