Η βέλτιστη διαχείριση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης ξεκινά με μια εξειδικευμένη, διεπιστημονική ομάδα φροντίδας αποτελούμενη από επαγγελματίες υγείας όπως νευρολόγος, νοσηλευτής Πολλαπλής Σκλήρυνσης, ειδικός αποκατάστασης, ψυχολόγος και άλλοι επαγγελματίες υγείας.
 
Η δημιουργία Κέντρων Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε όλη τη χώρα θα βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και παροχή εξατομικευμένης θεραπείας και αποκατάστασης για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών του ατόμου με ΠΣ.
 
Οι ασθενείς ζητούν τη δημιουργία Κέντρων Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε κάθε νομό της χώρας.
 
#MSCenters #HFoPwMS #MSHolisticApproach