Η Στέλλα είναι ασθενής με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Συμμετέχει σε έρευνες και κλινικές μελέτες που διενεργούνται από αξιόπιστους φορείς προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κοινότητας των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.
 
#StellaMS #MSClinicalResearch #MSSurveys