Η ύπαρξη Εθνικού Μητρώου για την Πολλαπλή Σκλήρυνση θα βελτιώσει τη διαχείριση της πάθησης επιτρέποντας στους κλινικούς ιατρούς, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση να κατανοήσουν τον αντίκτυπο της νόσου και να πάρουν αποφάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών.
 
Τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση ζητούν την άμεση λειτουργία Εθνικού μητρώου για την Πολλαπλή Σκλήρυνση.
#MSRegistry #HFoPwMS #WorldMSDay2021