Ο Μάνος είναι άτομο με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Έμαθε να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό του. Ακολουθεί πιστά την θεραπευτική του αγωγή και προσέχει τη διατροφή του.
Ασκείται όσο του επιτρέπει η πάθησή του και κάνει τακτικά φυσιοθεραπεία.
 
#ManosStella #HFoPwMS #MSTips