Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια χρόνια, νευροεκφυλιστική ασθένεια στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα στοχεύει υγιή νεύρα. Είναι μια απρόβλεπτη ασθένεια που κάθε άτομο θα βιώσει διαφορετικά, αλλά κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν χρόνιο πόνο, κόπωση, μειωμένη κινητικότητα και γνωστική δυσλειτουργία.
 
Η αξιολόγηση αναπηρίας σε άτομα πολλαπλή σκλήρυνση στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τα μη-εμφανή συμπτώματα της πάθησης όπως η κόπωση, η σπαστικότητα και ο χρόνιος νευρολογικός πόνος που επιδρούν στην λειτουργικότητα ενός ατόμου.
 
Τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση ζητούν αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης αναπηρίας των Ατόμων με ΠΣ.
 
#HFoPwMS #WorldMSDay2021 #DisabilityAssessment