Η αποκατάσταση είναι ένας βασικός τομέας στη διαχείρισης της ΠΣ που συχνά υποβαθμίζεται. Η αποκατάσταση είναι το κλειδί για την διατήρηση της λειτουργικότητας όσο προχωρά η ΠΣ αλλά και αποκατάστασής της μετά από υποτροπή.
 
Αντιμετωπίζει φυσικά τα συμπτώματα όπως δυσκολίες στην κίνηση, αλλά υποστηρίζει επίσης τα «αόρατα» συμπτώματα της ΠΣ όπως η κατάθλιψη, οι γνωστικές δυσλειτουργίες και τα προβλήματα λόγου.
 
Οι ασθενείς ζητούν την δημιουργία δημόσιων δομών φροντίδας και αποκατάστασης για τα Ατόμα με ΠΣ σε όλη την Ελλάδα.
 
Παγκόσμια Ημέρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης 2021
 
#WorlMSDay2021 #MSBarometer2020