Πηγή: fouit.gr
Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Καστοριάς κ. Παναγιώτης Σεμασιώτης για τον Μάιο που έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τη σκλήρυνση κατά πλάκας.