18 Απριλίου
Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα δικαιώματα των ασθενών διακηρύσσει τα 14 βασικά δικαιώματα των ασθενών που διασφαλίζουν την προστασία και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
υγείας για όλους τους πολίτες κι αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
#EuropeanPatientsRightsDay